<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  U 

Rasta asmenų: 57


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (1675)   Ugianskytė (Babarskienė), Rūta (Marija)  1946–*  Mokslininkas; Gydytojas     >>
 
2 (1887)    Umbrasienė, Valerija  1930–2002  Pedagogas    >>
 
3 (1888)   Urbonavičius, Alfonsas  1943–*  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
4 (1889)    Urbonavičius, Arvydas  1959–*  Inžinierius; Verslininkas    >>
 
5 (1890)   Urbonienė, Irena (Monika)  1950–*  Valstybės veikėjas     >>
 
6 (2250)    Užpurvis, Jonas  1891–1992  Kalbininkas    >>
 
7 (2251)   Untulis, Matas  1889–1952  Kraštotyrininkas; Pedagogas     >>
 
8 (2273)    Užpelkytė, Rasa  1969–*  Dailininkas    >>
 
9 (2441)   Urbonavičius, Kazimieras  1928–2000  Visuomenės veikėjas     >>
 
10 (2671)    Ubartas, Romas  1960–*  Sportininkas    >>
 
11 (2672)   Ulčinaitė, Eugenija  1944–*  Literatūros tyrinėtojas; Mokslininkas     >>
 
12 (2673)    Undramas, Kazys  1883–1965  Visuomenės veikėjas    >>
 
13 (2674)   Untulis, Bronius  1883–1977  Pedagogas; Kultūros veikėjas     >>
 
14 (2675)    Untulis, Valerijonas  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
15 (2676)   Untulis, Edmundas  1959–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
16 (2677)    Untulis, Matas  1889–1952  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas    >>
 
17 (2678)   Uosis, Stasys  1927–*  Visuomenės veikėjas; Mokslininkas     >>
 
18 (2679)    Urniežius, Edvardas  1908–1989  Kultūros veikėjas    >>
 
19 (2680)   Urbanavičius, Eduardas  1931–*  Dailininkas     >>
 
20 (2683)    Urbonavičius, Motiejus (Pranciškus)  1868–1941  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
21 (2684)   Urbanavičius, Juozas  1907–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
22 (2685)    Urbienė, Jūratė  1939–*  Dailininkas    >>
 
23 (2686)   Urbonas, Adolfas  1922–*  Mokslininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
24 (2687)    Urbonas, Raimundas  1963–*  Fotomenininkas    >>
 
25 (2689)   Urbonas, Alfonsas  1927–*  Visuomenės veikėjas; Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
26 (2690)    Urbonas, Alfonsas  1900–1958  Karinis veikėjas; Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
27 (2691)   Urbonas, Eugenijus  1935–*  Pedagogas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
28 (2692)    Urbonas, Zigmas  1928–*  Visuomenės veikėjas; Mokslininkas    >>
 
29 (2693)   Užpalis, Vytautas  1926–*  Dailininkas     >>
 
30 (2694)    Užpalis, Kostas  *–*  Mokslininkas    >>
 
31 (2695)   Ušackas, Vygandas  1964–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
32 (2696)    Urbutis, Vincas  1929–*  Kalbininkas; Mokslininkas    >>
 
33 (2697)   Urėdaitis, Kristupas  1871–1913  Visuomenės veikėjas     >>
 
34 (2698)    Ušinskas, Stasys  1905–1974  Dailininkas    >>
 
35 (2699)   Užkurnys, Ipolitas  1926–*  Dailininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
36 (2700)    Useckienė, Lidija  1950–*  Pedagogas; Mokslininkas    >>
 
37 (2701)   Urbonavičius, Justinas  *–*  Dvasininkas; Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
38 (2702)    Urbonavičius, Pranciškus  1868–1941  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Dvasininkas    >>
 
39 (2703)   Uždavinys, Ignacas  *–*  Pedagogas     >>
 
40 (2704)    Ugianskis, Matas (Andrius)  1816–1870  Visuomenės veikėjas    >>
 
41 (2706)   Ugianskis, Jonas  1814–1853  Vertėjas     >>
 
42 (2707)    Urbutis, Vincas  1929–*  Kalbininkas; Mokslininkas    >>
 
43 (2708)   Urbutis, Vincas  1929–*  Kalbininkas; Mokslininkas     >>
 
44 (2709)    Uvainis, Leonas  1755–1828  Kultūros veikėjas    >>
 
45 (2710)   Uvainis, Leonas  1753–1828  Kultūros veikėjas; Visuomenės veikėjas     >>
 
46 (2711)    Uginčienė, Janina  1925–2002  Visuomenės veikėjas; Pedagogas    >>
 
47 (2712)   Umbražiūnas, Zigmas  1919–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
48 (2714)    Underavičius, Adomas  1813–1878  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
49 (2715)   Usačiovas, Jonas  1920–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
50 (2716)    Urba, Kęstutis  1954–*  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
51 (2717)   Urba, Arvydas  1960–*      >>
 
52 (2718)    Uža, Adolfas  1946–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Dailininkas    >>
 
53 (2719)   Urbaitis, Ignas  1896–1952  Teisininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
54 (2720)    Ulickas, Darius  1971–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
55 (2721)   Urba, Pranas (Jonas)  1925–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
56 (2722)    Urbakavičius, Raimondas  1953–*  Fotomenininkas    >>
 
57 (2723)   Ulbinaitė, Regina  1936–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>