Ašoklis Fortūnatas (slap. Pelėda, Silkoša, Jonas Vilkas). Lietuvos pasipriešinimo nacių okupacijai dalyvis, Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys. Žemaitijos partizanų vadas. Gimė 1908 m. Raudoniuoses (Ylakių vlsč., Skuodo r.). Mirė 1946 m. rugsėjo mėnesį Telšiuose. Buvo baigęs Klaipėdos prekybos institutą. 1942–1944 m. buvo Ylakių valsčiaus viršaitis. 1944 m. pab. pradėjo telkti Žemaitijos partizanus kovai prieš sovietų okupaciją. Buvo LLA Žemaičių legiono štabo viršininkas, Žemaičių apygardos partizanų vadas. Atkūrė sunaikintą apygardos štabą, sudarė Kretingos, Mažeikių, Telšių, Tauragės apskrityse veikusias „Kardo“, „Alkos“, „Šatrijos“ rinktines, suorganizavo partizano  junginių ryšius, rengė mobilizacijos planus. 1946 09 24 suimtas, nukankintas Telšių kalėjime.
 
Literatūra:
  1. VLE, t. 2, p. 114