Bartašiūnas Juozas (Josifas). SSRS administracijos ir saugumo veikėjas. SSRS generolas majoras (1945). 1921–1938 m. sovietų saugumo karininkas, 1932–1937 m. – pasienio kariuomenės brigados vadas ir komisaras. Gimė 1895-07-12 Diržiuose (Šiaulių apskr.). Mirė 1972-08-25 Vilniuje. 1934 m. eksternu baigė vidurinę mokyklą. 1940 m. buvo 3 armijos, okupavusios Lietuvą ir Latviją, politinės valdybos viršininkas ir Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos politinio skyriaus viršininkas. 1940–1941 m. – RA 29 teritorinio šaulių korpuso, 1942–1944 m. – 16 lietuvių divizijos ypatingojo skyriau (Smerš) viršininkas. 1944–1946 m. – LSSR vidaus reikalų liaudies komisaras, 1946–1953 m. – ministras. J. Bertašiūnas buvo vienas svarbesnių Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui slopinimo, gyventojų trėmimų ir sovietų genocido organizatorių. 1944–1946 m. jo vadovaujama NKVD surengė 25 500 karinių operacijų, nužudė 14 400 ir suėmė apie 35 000 žmonių, be teismo sprendimo ištrėmė daugiau kaip 9 000 partizanų šeimų narių. 1944–1954 m. buvo LKP CK, 1944–1949 m. – CK biuro narys, 1949–1952 m. – kandidatas į CK biuro narius. 1946–1950 m. – SSRS, 1951–1963 m. – LSSR AT deputatas. Parašė politinių brošiūrų.
 
Literatūra:
1. VLE, t. 2, p. 679. Vytauto Tininio tekstas