Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2006 m. Nr. 3
TURINYS
 
Žurnalo viršelis2–3 / Pirmasis tarptautinis Oginskio festivalis. Festivalio programa
4–7 / Konstantinas Prušinskas. Žemaitukai
8–9 / Valė Macijauskienė. Žemaitukų arklių augintojų asociacija
9, 11 / Jolanta Skurdauskienė. Plungės kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Severino Marko Oginskio filantropinė veikla
10–11 / Vida Girininkienė. Kunigaikščiai Oginskiai ir žemaitukai
12 / Mykolas Oginskis. Žemaičių arkliai
13–16 / Boleslovo Zubavičiaus prisiminimai
17–19 / Rimantas Balsys. Žirgų (arklių) dievybės rašytiniuose šaltiniuose
19–22 / Rūta Šveistienė. Žemaitukų įtaka arklininkystės raidai
23–24 / Vida Macijauskienė. Žemaitukų reikšmė pasaulinei bioįvairovei, lietuvių tautai, jaunosios kartos ugdymui
24–27 / Mindaugas Bertašius. Žirgų aukojimo ypatybės Kauno apylinkių kapinynuose
28–29, 45 / Linas Daugnora. Marvelės kapinyne iškastų kaulų patologijos
30–33 / Kun. Saulius Bytautas. Žirgo reikšmė ir simbolika graikų antikiniame pasaulyje, Senajame ir Naujajame testamentuose
34–36 / Libertas Klimka. Žirgas lietuvių papročiuose
37 / Danguolė Ažaneckienė. Žemaičiai iš prigimties
38–39 / Pranas Tamašauskas. Gydžiau ir mylėjau arklius
40–41 / Vitas Valatka. Adolfas Nazabitauskas
42 / Adolfas Nazabitauskas. Kunigaikščiai Oginskiai ir valstiečiai
43–45 / Donatas Tytuva. Muziejuje – kultūros vertybės iš Žemaitijos dvarų
46–47 / Danutė Mukienė. Archyvinėse nuotraukose – praėjusių dienų didybė
48–49 / Danguolė Želvytė. Žemaičių Versalio istorija, turtai ir jų likimas
50 / Jolanta Skurdauskienė. Oginskių (Rietavo ir Plungės valdytojų šakos) genealoginė schema
51–55 / Osvaldas Daugelis. Iš senųjų M. K. Čiurlionio dailės muziejaus kolekcijų
56–57 / Česlovas Kudaba. Prie Babrungo
58–59 / Zita Dargaitė. Pasikeitimai: Invazija į ponų kambarį
60–62 / Aloyzas Stasiulevičius. Mano vaikystės Šateikiai
63–65 / Į lietuvių kalbą pradėti versti Mykolo Kleopo Oginskio „Atsiminimai“.
M. K. Oginskio „Atsiminimų“ fragmentas (I skyrius)
66–67 / Anelė Butkuvienė. Sofija Tyzenhauzaitė ir jos istorinis romanas „Halina Oginskytė arba Švedai Lenkijoje“
67–69 / Sofija Tyzenhauzaitė. „Halina Oginskytė arba Švedai Lenkijoje“ (fragmentas „Prie karalienės Bonos salos“)
70–88 / žervienė Teklė: „Akmou so velnė piedo“. 3 dalės (kningas pabaiga)
71 Džervienė Teklė

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija