Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2011 m. Nr. 3

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Aleksandras Girdenis, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
Leidinio viršelis: 1; 2
1 / Turinys
2–3 / Mukienė Danutė. Kultūras cėntrā ėr etnėnė kultūra
4–6 / Gintautas Čižiūnas. Telšių krašto kultūros centrai
6–7 / Jurgis Želvys. Skuodo rajono kultūros ir turizmo skyrius
8–9 / Konstantinas Prušinskas. Kretingos kultūros centras
10–11 / Jurga Žemaitytė. Jurbarko kultūros centras
12–14 / Donatas Tytuva. Belvederis
15, 36 / Angelė Vyšniauskaitė, Petras Kalniaus, Rasa Paukštytė-Šaknienė: „Lietuvių šeima ir papročiai“
16–17 / Kazimieras Prušinskas. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras
18–25 / Juozas Mickevičius. Gydytojai žemaičiuose
26 / „Tradicijos. Iliustruota Lietuvos enciklopedija“
27–30 / Žemaičių tarmė (kalba)
31 / „Užgavėnių kaukės“
31–33 / Stasys Skrodenis. Žemaičių Užgavėnių kaukės
34–35 / Angelė Vyšniauskaitė: „Lietuvio namai“
ISSN 1392-2610.
Nuo 2011 m. skelbiama tik elektroninė leidinio versija leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“ 2011“
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija