Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2012 m. Nr. 1

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
 
1 / Turinys
2 / Danguolė Želvytė. Dionizo Poškos baubliams – 200
3 / Dionizo Poškos baublių muziejaus jubiliejinių metų renginių kalendorius
4 / Juozas Girdzijauskas / Dionizas Poška ir XIX a. pr. žemaičių kultūrinis sambūris
5–7 / Kazimieras Prušinskas. Dionizas Poška (apie 1769–1830)
8–9 / Gintautas Čižiūnas. Dionizo Poškos dvarelis ir baubliai
10–11 / Danguolė Želvytė. „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“
12–13 / Adomas Butrimas. Čia susieina Lietuva ir Latvija...
14–15 / Adomas Butrimas. Svarbiausios kuršių, žiemgalių ir žemaičių istorijos datos
16–17 / Adomas Butrimas. Kuršių, žemaičių, žiemgalių ginklai, papuošalai
18 / „Saulės ratu“
19 / Kretingos dvaro malūnas. Istorijos fragmentai
20–21 / Vertingi ir unikalūs žemaičių krašto etnografijos eksponatai
22–28 / Elvyra Spudytė. Pranas Genys ir Žemaičių muziejus „Alka“
29–31 / Raimondas Petrikas. Senoji muziejaus lankytojų knyga
32–33 / Teklė Kryževičiūtė
33–39 / Teklė Kryževičiūtė. Kai eilėms dovanodavo sparnus...
40–45 / Ramunė Lenkimaitė. Palangos uostas ir tiltas į jūrą
46–47 / Mykolas Vaitkus. Šimtmečio uždangą praskleidus
48 / Žemaičių praeitis: Salantų bažnyčia. Istorija, meno vertybės ir žmonės
49–51 / Vytas Rutkauskas. Antanas Ruškys – „Tūkstantmečio Lietuvos“ autorius
52–53 / „Juozas Bagdonas – moderniosios dailės puoselėtojas“
54–59 / Jolanta Skurdauskienė. Dailininko Juozo Bagdono kūrybinis palikimas
60–63 / Džervienė Teklė. Meilė, piršlības ėr kėtė nutėkėmā pri Mėšopės
64 / Profesorius Aleksas Stanislovas Girdenis (1937–2011)
65–67 / Gėrdėnis Aleksėndra. Eilieraštē
68–72 / Sungailienė Loreta. Mažeikiu krašta folkluors – pateikiejē ėr periemiejē
 
 
ISSN 1392-2610.
 
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaitija. Iš archyvų prabylanti istorija“ Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas 2012 m. projekto įgyvendinimui skyrė 30 tūkst. litų.
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija