Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2013 m. Nr. 2

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
 
Žurnalo (2013 m. Nr. 2) viršelisViršelis pirmas
Viršelis antras
1 / Turinys
2–5 / Zita Baniulaitytė. Tarptautinis papročių festivalis „Jurgi, paimk raktus“
6–8 / Gražina KADŽYTĖ. Jurginės Palangoje
9 / Mickevīčė užrašā
10–11 / Gintautas ČIŽIŪNAS. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui „Lituanica“ – 80
12–13 / Vytautas MINELGA. „Mūsų Everestas“. Pažymėta Vlado Vitkausko kopimo į Everestą 20-ies metų sukaktis
13–15 / Vladas Vitkauskas
16–21 / Aleksas Girdenis, Juozas Pabrėža. Žemaičių patarmės. Rašybos pagrindai
22–24 / Viktorija Butkevičiūtė. Vyskupas Motiejus Valančius: 1863 m. sukilimas
25–26 / Vaiva TEKORIŪTĖ. Varniai 1863 m. sukilimo verpetuose
27–29 / Rūta JONIKAITĖ. Keli štrichai Antano Mackevičiaus paveikslui
30–31 / Konstantinas PRUŠINSKAS. 1863 m. sukilimui skirti renginiai
32–37 / Albinas MINGĖLA. Nasrėnuose gyva Motiejaus Valančiaus atmintis
37 / Žemaitiu patarlės, priežuodē
38–41 / Gintautas ČIŽIŪNAS. Pirmasis pasaulinis karas (Didysis karas)
42–48 / Julius KANARSKAS. Grafų Tiškevičių nuotraukos Kretingos muziejuje
49, 65–66 / Varniū regėjuonėnė parka vakā ėr jaunims raša žemaitėškā
50–51 / Antanas balašaitis. Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimas Vatikane
52–53 / Povilas SAUDARGAS, Jonas VARAUSKAS. Kelionė Jūros upe ir Nemunu iki Rambyno
54–55 / „Lietuvos kultūra. Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos papročiai“
56–58 / Jurgis ŽELVYS. Vasaros kalendorinės ir bažnytinės šventės
59–61 / Rudīs Edvards. Malūna prūds
61 / Rudīs Edvards. Pasėėlgau žemaitėška žuodė
62–64 / Rudīs Edvards. Aple tus, kurius žėnuom ė atmėnam. Muosiediou – 760 metu
67–68 / „Metai už stalo. Kalendoriniai švenčių ir sezoniniai valgiai“
69–70 / Regina ŠLIOGERYTĖ-BLIŪDŽIUVIENĖ. Mūkis ir Zelė. Skambalo daubos legenda
71 / Laima Zubavičienė. Pavasario pranašai Tirkšlių darželyje „Giliukas“
72 / Žemaitiu vākū žaidėmā
 
ISSN 1392-2610.
Skelbiama elektroninė leidinio versija leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaitija: istorijos ir kalbos pažinimo kelias“ Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas 2012 m. projekto įgyvendinimui skyrė 24 tūkst. litų.
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija