Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“
2013 m. Nr. 4

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
 
Viršelis pirmas
Viršelis antras
1/ Turinys
2 / UNESCO įtraukė Kristijono Donelaičio (1714–1780) ir Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) jubiliejines sukaktis į minimų datų sąrašą
3–4 / JURGIS ŽELVYS. Kristijonas Donelaitis
5–8 / KRISTIJONAS DONELAITIS. Žiemos rūpesčiai (fragmentas)
9–11 / DANUTĖ MUKIENĖ, VYTAS RUTKAUSKAS. Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)
12–13 / VIKTORIJA DAUJOTYTĖ: „Prigimtinės kultūros kasinėjimai Marcelijaus Martinaičio kūryboje“
14 / „Žemaitija. Istorijos ir kultūros bruožai“
15 / ADOMAS BUTRIMAS. Iš žemės ir laiko gelmių
16 / ADOMAS BUTRIMAS. Žemaičių kalnų ir kovų didybė. Išlikimo istorijoje kaina
17–19 / ADOMAS BUTRIMAS. „Savo noru prisijungėme...“ Žemaičių kunigaikštystės ir seniūnijos laikotarpis
20 / BUTRĖMS ADUOMS. Žemaitėjė. Istuorėjės ė kultūras bruožā
21 / BUTRĖMS ADUOMS / Senėjē Telšē. Telšiai ir apylinkės
22–23 / ADOMAS BUTRIMAS. Telšiai – menų miestas
24–25 / ADOMAS BUTRIMAS. Žemaičių muziejus „Alka“
26 / Adomas Butrimas. Telšių katedra ir buvęs Bernardinų vienuolynas
27–29 / JURGA ŽEMAITYTĖ. „Esu žmogus...“
30–32 / KONSTANTINAS PRUŠINSKAS. Dailininkai įamžina 1863 m. sukilimo atminimą
32–33 / DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. Alfonsas Čepauskas
34 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Sakralinės muzikos vakaras Telšių katedroje
34 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Atstatyta Tauragės Pajūrio kapinių koplyčia
35 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Mokslinė konferencija Kaune
36 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Paminėtos Kęstaičių bažnyčios gynimo metinės
37 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Paroda „Žemaičių krikšto ženklai“
38 / ANDRIEJUS SABALIAUSKAS. Žemaičių Kalvarijoje – paminklas Motiejui Valančiui
39 / JUOZAS SAULIUS. „Telšių mokytojų seminarija: istorija, žmonės, likimai. 1922–1957“
40–42 / DŽERVIENĖ TEKLĖ. Sesou Marija Muorta
43–49 / STASĖ STRIPINIENĖ. „Platelių žemės atmintis“
50–62 / Salontū krašta žžmuoniū atsėmėnėmā
63 / „Prigimta lėižovė nemuokietė gieda“
64–65 / DANUTĖ MUKIENĖ. „Tai, kas pasiutusiai tikra...“
65 / DALIA TAMOŠAUSKAITĖ. Eilėraščiai
66–68 / MYKOLAS KARČIAUSKAS. Kelionė į Šarnelę
69–71 / VYTAUTAS MAČERNIS. Vizijos (I–IV)
72 / Bronius Grušas (1932–2013)
 
 
ISSN 1392-2610.
Skelbiama elektroninė leidinio versija leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaitija: istorijos ir kalbos pažinimo kelias“ Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas 2012 m. projekto įgyvendinimui skyrė 24 tūkst. litų.
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
Tiražas 1 000 egz.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija