Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 

„Žemaičių žemė“
2014 m. Nr. 2

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10–213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
Viršelis pirmas
Viršelis antras
1 / Turinys
2–4 / Petras Bielskis. Vaidinimai, vaiduokliai arba demonai, o gal pasaulėjauta
4 / Petras Bielskis
5–11 / Danutė Budrytė–Samienė, Danutė Mukienė. Su Konstantino Glinskio vardu
12–21 / Andrius Arlauskas. Kelmės mažasis teatras  12–19; 20–21
21 / Vincento Juzumo „Žemaičių vyskupijos aprašymas“ – lietuviškai
22–27 / Rasa Reivytytė–Vasiliauskienė, Andrėja Gričiūtė, Virginija Kupstienė, Genutė Baliulienė, Reda Butnorienė. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro suaugusiųjų liaudies teatras
28–29 / Sigita Matulienė. Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Saula“
30–31 / Plungėje – IX tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis–kūrybinė laboratorija „Mažoji Melpomenė“
32 / Morta Baužienė – apie senojo Vilniaus mūrus
32–34 / Morta Baužienė. Lietuvos nacionalinė filharmonija
34–35 / Vilniaus žemaičių kultūros draugijai – 25
36–39 / Leonardas Tuleikis (1939 m. sausio 25 d. –  2014 m. balandžio 20 d.)
40–42 / Džervienė Teklė. Pošīnielis ont smėltīna
43–46 / Untulis Edmunds. Vikings ė vaidilutė
47–49 / Untulis Edmunds. Eilieraštē
50–51 / Eduardas Antanas Jonušas (1932–2014)
52–65 / Danutė Mukienė. Ko vis dar ieškome ir ko neberandame Palangoje?
66 / „Žemaičių kapinės. Lenkiški pėdsakai Abiejų Tautų istorijoje“
66–67 / Antanas Ivinskis. Išskirtinės reikšmės leidinys
68–69 / Libertas Klimka. „Lietuviškų tradicijų skrynelė“
70 / „Prie atvirumo židinio“
70–71 / Albinas Antanas Kazlauskas. Eilėraščiai
72 / „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“
 
ISSN 1392-2610.
Leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt skelbiama elektroninė leidinio versija.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Teatras Žemaitijoje ir žemaičiai teatre“.  Lietuvos Respublikos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas 2014 m. projekto įgyvendinimui skyrė 24 tūkst. litų.
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
Tiražas 1 000 egz.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.24.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija