Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 

„Žemaičių žemė“

2016 m. Nr. 4

TURINYS

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Redakcija: Gerbutavičiaus g. 10-213, Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas:
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Redkolegija: prof. Adomas Butrimas, prof. Viktorija Daujotytė, Danutė Mukienė, dr. Loreta Sungailienė, dr. Jolanta Skurdauskienė
 
1 / Turinys
2–6 / Jurga Palangytė. Telšiai – Lietuvos kultūros sostinė 2016
7–11 / Gediminas Zemlickas. Kad Lietuva neišsivaikščiotų
12–15 / Genė Jacėnaitė. „Kas lieka širdyje...“
16–20 / Jolanta Klietkutė. Plungės fotografas Mendelis-Movša Berkovičius
21–27 / Virginija Paluckienė. Vila „Anapilis“. 118 metų istorijos
28–31 / Danutė Mukienė. Vytautas Konstantinas Savickis: darbai Lietuvai ir jos žmonėms
32–35 / Konstantinas Prušinskas. Valerijonas Vytautas Jucys (1930 m. gruodžio 18 d. – 2016 m. spalio 19 d.)
36–41 / Vėktuorėjė Daujuotė. „Žīmėni vobelie / Žieminė obelis“
42 / Stasys Angliclis. Venta
42–44 / Danutė Mukienė. Ventspilis – miestas prie Ventos
45–57 / Iškiliausi Telšių krašto dvasininkai (parengta pagal Gedimo Petrulio „Telšių žemė. Bibliografinis aprašas“, Telšiai, 2012)
58–64 / Šiaurės vakarų žemaičių žodynas (parengta pagal Birutės Vanagienės „Šiaurės žemaičių žodynas. Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnekos“ (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015)
65–67 / Jurgita Žemaitytė. Kalendorinės saulėgrážos šventės
68–72 / Žemaičių Kūčių, pasninko valgiai (parengta pagal Janinos Uginčienės „Žemaičių valgiai“ (Vilnius: Mintis, 1977)

 

ISSN 1392-2610.
Leidinyje „Žemaitija“
http://samogit.lt skelbiama elektroninė leidinio versija.
Žurnalas parengtas įgyvendinant kultūrinį-leidybinį projektą „Žemaičiai Lietuvos valstybingumo, kultūros, švietimo ir mokslo kelyje“.  
Leidinį sudarė, maketavo
Danutė Mukienė.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m.
Tiražas 1 000 egz.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2016.12.11.
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija